Begroting 2020-2023

Bedrijfsvoering

ICT en informatiebeheer

Het informatiebeleid is gericht op onze informatievoorziening en informatiebeveiliging, met inachtneming van privacybescherming. We vertalen ons informatiebeleid naar duidelijke opdrachten voor de uitvoering, en zorgen dat we aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. Om de beoogde resultaten te behalen vindt regionale afstemming plaats op beleidsterreinen en de uitvoering van (ICT) projecten. Deze uitvoering doen we in nauwe samenwerking met De Connectie.

ga terug