Begroting 2020-2023

De begroting in één oogopslag

Baten per product

Bedragen x € 1.000

€ 83

100,0 %

Lasten per product

Bedragen x € 1.000

€ 83

100,0 %

Wat gaat u daarvoor betalen?

Wat zijn de tarieven?
In de tabel staan de voorlopige tarieven voor de belangrijkste belastingen en heffingen. Voorlopige tarieven want in december 2019 stelt de gemeenteraad de definitieve tarieven vast. Meer informatie over de berekening van de tarieven kunt u lezen in de paragraaf ‘Lokale Heffingen’ in deze begroting. Ter vergelijking zijn de tarieven van 2019 ook in de tabel opgenomen.

Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen

2020
   voorlopig

2019

OZB
(tarief in % van de waarde onroerend goed)

Eigenaar woning

0,1151

0,1182

Eigenaar niet-woning

0,3031

0,2886

Gebruiker niet-woning

0,2370

0,2234

Rioolheffing

Woning

Eigenaar, per aansluiting per jaar

113,08

98,51

Gebruiker, 1 persoon

71,23

62,13

Gebruiker, 2 personen

142,46

124,25

Gebruiker, 3 of meer personen

213,69

186,38

Niet-woning

Eigenaar, per aansluiting per jaar

353,38

353,38

Gebruiker, per 250 m3 afgevoerd water

192,70

192,70

Afvalstoffenheffing

Eénpersoonshuishouden

242,36

224,00

Tweepersoonshuishouden

274,93

254,70

Drie- of meerpersoonshuishouden

308,38

285,80

Hondenbelasting

Eén hond

67,20

65,70

Tweede hond

112,10

109,60

Derde en volgende hond

157,00

153,60

Toeristenbelasting

Overnachting hotel

2,10

2,05

Overnachting camping en B&B

1,15

1,15

Wat betekent dit voor een huishouden in onze gemeente?
Om u een idee te geven van wat u in 2020 aan de gemeente gaat betalen, vergeleken met 2019, hebben wij een voorbeeldberekening gemaakt met twee huishoudens, namelijk:
A. Van een gezin van 4 personen die eigenaar is van een woning met een WOZ waarde van € 316.600 in 2020 en € 290.500  in 2019 (gemiddelde gemeente Renkum);
B. Van een gezin van 3 personen die een woning huurt.

Belastingdruk voor een huishouden zoals bij A. weergegeven

Bedragen in euro’s

2020

2019

Onroerend zaakbelasting, eigenaar

364,41

343,37

Afvalstoffenheffing

308,38

285,80

Rioolheffing

326,77

284,89

Totaal

999,56

916,09

Mutatie t.o.v. vorig jaar

9,35%

Belastingdruk voor een huishouden zoals bij B. weergegeven

Bedragen in euro’s

2020

2019

Afvalstoffenheffing

308,38

285,80

Rioolheffing

213,69

186,38

Totaal

522,07

472,18

Mutatie t.o.v. vorig jaar

10,57%

ga terug