Begroting 2020-2023

03 Organisatie en dienstverlening

Wat willen we bereiken (ambitie)?

Onze ambitie is dat we samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een Renkumse samenleving waarin iedereen optimaal kan samenleven. Dit doen we door aan te sluiten bij de verwachtingen, ontwikkelingen en vraagstukken in onze gemeente. We maken echt contact en luisteren naar de behoefte van onze inwoners en ondernemers, zodat we goed met hun vragen aan de slag kunnen. We kennen de eigenheid van onze dorpen, weten wat er speelt op dorpsniveau, en sluiten met onze producten en diensten aan bij de behoefte van een dorp en haar diverse doelgroepen.

Dit betekent niet dat we als gemeente alles (zelf) doen. We willen dat inwoners, ondernemers en organisaties hier met ons aan meewerken. Iedereen binnen de gemeente handelt naar de vraag of taken het beste door anderen, met anderen of zelf uitgevoerd kunnen worden. Deze strategie leidt tot een optimale inzet van middelen, het bereiken van organisatiedoelen en het borgen van de zelfstandigheid van de organisatie.

Voor de toekomstige organisatie is de opgave:

  1. Doorzetten van het proces “basis op orde”
  2. Aansluiten op de kwaliteiten die Renkum als gemeente kenmerken.
  3. Aanbrengen van focus, werken met prioriteiten en slim organiseren.
  4. Inspelen op de belangrijkste trends en ontwikkelingen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 13.928

16,8 %

Baten

€ 656

0,8 %

ga terug