Begroting 2020-2023

Financiële positie

Geld vragende voorstellen

Geld vragende voorstellen

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Voorstellen perspectiefnota

2E. Spoortunnel Wolfheze

0

-30

-30

-30

-30

2P. Onderhoud en rehabilitatie wegen

0

-705

-730

-847

-962

Overhead: De Connectie

-437

-176

127

65

146

Totaal voorstellen perspectiefnota

-437

-911

-633

-812

-846

Nieuwe voorstellen

1E. Uitvoering WvGGZ

-21

-21

-21

-21

2E. Projectmanagement en
vooronderzoek spoortunnel

0

-50

-50

-50

-50

Ov. alg. dekk.
Stelpost loon- en prijscompensatie

0

-450

-1.005

-1.353

-1.634

Ov. alg. dekk.
Ingroeimodel loon- en prijscompensatie

0

406

406

406

406

Totaal nieuwe voorstellen

0

-115

-670

-1.018

-1.299

Resultaat

-437

-1.026

-1.303

-1.830

-2.145

De toelichting op de voorstellen uit de perspectiefnota zijn in de perspectiefnota 2019-2023 opgenomen.
Voor een toelichting op de nieuwe voorstellen verwijzen we u naar de diverse programmaonderdelen in de beleidsbegroting en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen.

ga terug