Begroting 2020-2023

Grondbeleid

3b4 Woningbouw

De woningbouwplannen in 3B4 zijn te verdelen in 3 kleinere gebieden in plangebied 4 (noorden, midden en zuid) en plangebied 3B. Het bestemmingsplan waarbij de bouw van 64-100 woningen planologisch mogelijk wordt gemaakt, is gedeeltelijk door Raad van State vastgesteld. Op grond van dit globale bestemmingsplan worden er gefaseerd en voor elke deelgebied, deelbestemmingsplannen opgesteld.

3B4 Zuid
Een ontwikkeling met 22 sociale huurwoningen bleek financieel niet haalbaar. Met Giesbers zijn nieuwe afspraken gemaakt gebaseerd op het vigerende bestemmingsplan te weten 14 2^1 kapwoningen en 1 vrijstaande woning. In 2018 is het project in verkoop gegaan. Medio 2019 wordt naar verwachting de omgevingsvergunning aangevraagd. Overdracht van de gronden vindt plaats als de omgevingsvergunning onherroepelijk is.