Begroting 2020-2023

Subsidies

Subsidies

Subsidies Begroting 2020

Cumulatief van subsidies

Subsidie programma 1

Plafond € 1.170.936  

Subsidie programma 2

Plafond €    168.577

Totaal van de programma’s 1 en 2

€ 1.339.513

De plafonds zijn met de vaststelling van de Begroting 2020 definitief.
Tijdens de budgetcyclus 2019 (najaarsnota met structurele doorwerking) en budgetcyclus 2020  kunnen er uiteraard wel aanpassingen volgen (zie ook boven). Deze zijn formeel rechtskrachtig na publicatie.

ga terug